Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X027v_172_1 C NH_K_X036v_172_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 27v, nr. 176 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Engebrecht van Voirschoten.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 36v, nr. 170 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Vgl. nr. NH 171.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwena, van Hollandb etc. maken condc etc. dat Gherardd Wouters Asighen sone voir ons quam ende droech ons op drie ghaerde lands, elke ghaerde houdende XVI voete, legghende in Zoeterwoudere ambocht in Enghebrechts were van Voerscoten, streckende van den Vliet op in die mere, wilc land Wouter die Asighe van ons plach te houden in liene ende dat wi nu ghegheven hebben ende gheven Enghebrechtef van Voerscoten onsen trouwen knape totg sinen rechten eyghen.

Ghegheven int jaer onsh Heren M CCC ende XXIIIo op sinte Jans dach als hii onthoeftj was.

a
Heneg. BC.
b
Holl. BC.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een verticale vouw in het perkament C.
d
Gher. BC.
e
Zoet'wouder BC.
f
Enghebr. B.
g
toe C.
h
int jaer ons deels op rasuur (wrs. stond er eerst in die Haghe) C.
i
i uit o C.
j
ft gecorrigeerd C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Engebrecht van Voorschoten, knaap