Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X029v_189_1 C NH_K_X039v_189_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 29v, nr. 193 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Vrancken z.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 39v, nr. 186 (wrs. ca. 2e kwart 14e eeuw, naar A).
Opschrift:

Willema jonge Jan verMannen z. roerende een huys tot Leyden.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 123.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat voer ons quam Willaemc jonghe Jans verNannend soens sone ende droech op onse oude stien huys ende erve daert op staet tote Leyden, dat hi van ons houdende was, staende in onser poirte van Leyden tusken der stradee ende den Rijn ende tusken onsen huse dat Gheraerdf Simong Ghorijs sone van ons houd ende Dieric Vranken soens huse ende erve, tote Jans Vranken soens behoef, wilc huys wi Janne voers. voird verliet ende verliend hebben, ende te gracie ghedaen: waer dat zake dat hi storve sonder wittachtighen sone, dat comen soude op sire outster dochterh van wittachtigher gheboirte, ende daer na op den outsten ende naisten wittachtighen manhoift die van Janne voers. ghecomen warei van rechter zuaerdzidej, binnen achterzuster kint niet te versterven.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven Tordrech des dinxendaghes voer Kersdach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIo.

[Dienstaantekening:]

k Per dominum Symonl de Bentemm, Iohannemn de Rosenburcho et Enghelbertp.

a
Wm C.
b
Heneg. B; Heneghen C.
c
Will. C.
d
verMannen C.
e
strate C.
f
Gher. BC.
g
Symon C.
h
het woord om een gaatje in het perkament heen geschreven C.
i
e gecorrigeerd B.
j
u gecorrigeerd B; z gecorrigeerd uit twee uitgeveegde letters C.
k
ontbr. C.
l
Sy. B; Sy C.
m
Bentē BC.
n
Io. B; Io C.
o
Rosenb. B; u gecorrigeerd C.
p
Enghelb't B; Enghelb'tum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Frankenz.