Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048v_243_1 B NH_G_X035v_243_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48v, nr. 240 (primaire registratie).
Opschrift:

Mierlaer.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 35v, nr. 235 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idema.

In de marge een kruis.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. NH 242.

Wi ..Willaemb grave etc. maken kond etc. Want hair Jacob van Mierlaer die oude ende hair Dieric van Groenouwenc, riddren, alsulc goid als zi hadden in Northollandd legghende opt Woude in die Hernesse bi Delff, dat men hiet tGoed van Mierlaer ende zi toit teserg tijd toe in rechten liene van ons ghehouden hebbenh, ons op ghedraghen hebben ende quite ghescouden, soe hebben wi dat voirscreven goid Janne van Rosenburchi verlient, dien zijt vercoften, van ons te houden in rechten liene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sinte Pieters dach in die lentenj int jaer ons Heren XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Perk dominum comitem, episcopum Zudenseml, Symonm de Benthemn, Jano de Pollanen et alios.

a
namelijk de in het opschrift boven het voorafgaande nr. NH 242 genoemde Jacob van Mierlaar en Dirk van Groenouwen.
b
Will. AB; de digniteitspunten ontbr. B.
c
Groeneuwen B.
d
Northoll. A; Noertholl. B.
e
up tWout B.
f
Delft B.
g
deser B.
h
door andere hand boven de regel toegevoegd A.
i
Rosenb. AB.
j
de tweede en derde letter gecorrigeerd A.
k
verdwenen in een vouw in het perkament A.
l
Zuden. AB.
m
Sy A; Sy. B.
n
Benthē A; Bentē B.
o
Iohannem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Rozenburg