Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X048v_245_1 B NH_G_X036r_245_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 48v, nr. 242 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 36r, nr. 237 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Florijs die Visschera ende Clais Hoylede.

Een streep door het begin van de tekst, en vóór het tekstbegin een horizontaal streepje. – In de marge, door andere hand: Cole.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 337, ad 1324 maart 6.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willemb grave etc. maken kond etc. dat Enghebrechtc van Voirscotend, onse rentemeester van Northollande, van onser weghen ende bi onsen bevelen heeft verhuirtf Florens den Visker ende Clayse Hoylede onse land van Cole, alsoe groet als wijt daer hebben, est vijftich morghen of meer of min, te vijftien jaren, elkes jaers om g een ende twintich pond Hollandsh, den coninx grote Tornoysei over achte penninghe gherekent, te betalen te Valkenburgherj market; ende hier bi hebben belovet die selve Florens ende Clays dat zi allen coste die op den voirghenoemden lande comen mach van diken, van slusen, van weghen, van wateringhe, van scote ende van allen dinghen binnen den voirghenoemde termijn van XV jaren vriwaren zullen ende ghelden op hoirs selves coste. Dese jare gaen in na sinte Martinsk hooft scouwe lest gheleden ende tenden vijftien jaren na sinte Martinsl hooft scouwe weder uyt.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Grote vasten avondm int jaer van XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertumn.

a
Vissch'r B.
b
Will. AB.
c
Enghebr. AB.
d
Voirscot. B.
e
Northoll. A; Noerdholl. B.
f
r onduidelijk (een stok teveel) A.
g
hier vijftien pond Holl., doorgestreept B.
h
Holl. AB.
i
T'noyse A; Toernose B.
j
Valkenburcher B.
k
M'tins A; Martijns B.
l
M'tins A; M'tijns B.
m
vastelavond B.
n
Enghelb'tum AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris de Visser en Nicolaas Hoylede