Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X061r_309_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 61r, nr. 308 (primaire registratie).

De tekst is gecancelleerd door middel van een kruis. – Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

Deze in het primaire register A doorgestreepte tekst is niet overgenomen in het duplicaatregister AGH 242. Op 30 december 1326 vaardigde de graaf een oorkonde uit met vrijwel dezelfde inhoud (alleen de regeling betreffende de vererving van het leen is aldaar aangepast); zie nr. NH 324.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cont etc. dat wi Dieric van Alkemade, onsen knape, te gracien ghedaen ende vercoftc hebben tote Kerstinen behoef, sire dochter die hi hadde bi joncfrouwen Hazekijn zine wive, Hughen dochter van Maerland, onse tiende van Oudenoetorp legghende tuschen Pieter Boeven slote ende Willaemsd hove van Duvenvorde ende lanc van der lantsceidinghee van den hove van Delf te venenwaerd up zes voerlanc, omme hondert pond Hollandsf daer hi ons ghenoch of ghedaen hevet bi Enghebrecht onsen rentemeester van Nordhollandg, wilken tiende voerscreven Kerstine Dierix dochter voers. van ons houden zal ten rechten liene; ende storve si zonder wittachtighen soen ende Dieric hair vader voers. hoir verlevede, zo zoude deze tiende comen op Dieric horenh vader voers., ende die zoutse van ons houden ten rechten liene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe up sinte Bartholomeusi dach int jaer van XXVI.

 

j Istam litteram dedi Enghelbertok. l Cassata est.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Symonm de Benthemn et alios.

a
Will. A.
b
Heneg. A.
c
verbeterd uit ghecoft A.
d
Will. A.
e
de laatste i verbeterd uit e A.
f
Holl. A.
g
Nordholl. A.
h
he'n A.
i
B'tholomeus, de eerste letter onduidelijk vanwege een correctie A.
j
het volgende door andere hand A.
k
Enghelb'to A.
l
het volgende door een derde hand A.
m
Sy A.
n
Benthē A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Kerstine, dochter van Dirk van Alkemade en jonkvrouw Hazekijn, dochter van heer Hugo van Maarland