Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X075v_412_1 B NH_G_X062r_412_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 75v, nr. 411 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 62r, nr. 404 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Kerstant Willems zoons kindere.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema grave etc. ombieden ju Florisb van der Bochorstc, onsen bailiu van Delf landd ende van Scielande, dat ghi Korstansf Willaemsg soensh kinder hout in alsulken goedei als hem Willaemj Aelbrechtsk soen, hoir oude vader, gaf ende macte ende hare brieve houden l die sire of hebben, toter tijd toe dat siere met enen beteren rechte dair uyt ghewonnen worden; ende des niet en latenm.

Ghegheven in dienn Haghe des sonnendaghes na sente Matheus dach int jaer ons Heren M CCC neghen ende twinticho.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Willelmump de Duvenvoirde, Mathiam, Enghelbertumq et alios.

a
Will. AB.
b
Florijs B.
c
Boechoerst B.
d
Delfland B.
e
Sciel. B.
f
of Kerstans A; Kerstans B.
g
Willaem B.
h
eind-s bovengeschreven B.
i
door andere hand boven de regel toegevoegd AB.
j
Will. AB.
k
Aelbr. AB.
l
hier diesire, doorgestreept A.
m
late B.
n
die B.
o
XXIXo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
p
Will. AB.
q
Enghelb'tum A; Engh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de kinderen van Kerstant Willemsz.