Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X076v_422_1 B NH_G_X063r_422_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 76v, nr. 421 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63r, nr. 410 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Here Gerijt van Voirne.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 491.

Vgl. de voorafgaande nrs. NH 420 en 421, twee teksten van grotendeels overeenkomstige inhoud. Deze zijn evenwel doorgestreept; waarschijnlijk betreft het twee afgekeurde ontwerpteksten. Die zijn dan wellicht meteen geregistreerd – gezien de plaats van uitvaardiging zijn ze waarschijnlijk in Den Haag opgesteld, waar zich ook wel de registers zullen hebben bevonden – en daarna vrijwel direct gecancelleerd. Of is in dit geval het register gebruikt om er direct kladontwerpen in te schrijven?

Wi Willaema grave etc. allenb onsen baeliuwenc ende scoutaten van onser d graefscipe van Hollandf saluyt. Wi onbieden u dat ghi op die goide die wi ghegheven hebben heren Gherardeg here van Vorneh, burchgrave van Zeellandi, dair hi onse man of gheworden es, ende van dien goide diej hi noch copen zal noch van dien renten diere of comen zullen, dair wine of ontfaen souden in onsek manscip ende die hi van ons ontfaen soude te liene, niemend en recht noch dair up dinghen lait; mairl is yemend die yet te eyschen hevet onsen neve den here van Vornem vorseyt, die come vor ons, wi sulre hem besceyd of doen hebben.

Ghegheven in die Haghen op sinte Stephaens dach int jaer ons Hereno Mo CCCo XXIXo.

a
Will. AB.
b
verbeterd uit maken cond B.
c
allen onsen baeliuwen verbeterd uit maken cond etc. A.
d
hier en hierna om een gat in perkament heen geschreven A.
e
hier en hierna letters aan de rechterkant van de bladzijde sterk vervaagd, maar nog leesbaar onder UV-licht A.
f
Holl. AB.
g
Gher. AB.
h
Voirn' B.
i
Zeell. A; Zeel. B.
j
dat B.
k
se gevlekt A.
l
mar, de r verbeterd uit n B.
m
Voirn' B.
n
H verbeterd uit d A.
o
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland