Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X090r_491_1 B NH_G_X074r_491_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 90r, nr. 490 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 74r, nr. 480 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Veren Badelogen Willems wijff van Leyden.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 520, ad 1331 juli 23.

Wi Willaema grave etc. ombieden ju heren Janne van Polanen, onsen bailiub van Rijnland, jof zoe wie namals bailiu in Rijnland wesen zal, dat ghi veren Badeloghen, Willaemsc wijf van Leyden, is dat sake dat Willaemd storvet e eer si, dat ghi hoir helpt dat hoir hore brieve ghehouden worde die sij hevet, ende dat ghi hoir doet dat recht van den lande; des en laet niet.

Ghegheven in denf Haghe des dinxendaghes na sente Margrieteng dach int jaer ons Heren M CCCo een ende dortich.

a
W AB.
b
ba onduidelijk A.
c
Will's B.
d
Will. AB.
e
hier voir, doorgestreept A.
f
die B.
g
M'grieten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Badeloch, echtgenote van Willem van Leiden