Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X099v_571_1 B NH_G_X082v_571_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 99v, nr. 570 (primaire registratie).
Opschrift:

Jan van Blomme venne.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 82v, nr. 560 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan van Blommenvenne.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 219.

Vgl. de in het register volgende nrs. NH 572 en 573.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat Jan van Blomen venneb ons up ghedraghen heeft ten eyghen tuee morghen lands legghende up Hemmerc in Warmonderd broece, ende hieten die Roscamp, binnen desen marken: an die nortsyde die ..abdisse van Reynsborchf, an die zuytside Henricg Streveland; vort drie morghen broec lands int ambocht van Alcmade, legghende in Gherijts Wilden weer binnen desen marken: an de nortside Kerstandh Ymmen f. mid sinen lande, an die zuytside Lidghers kinder mid horen lande; ende dese vijf morghen lants vorscreven verlyen wi Janne vornoemd ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden tot enen erfliene.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des satersdaghes na sente Victorsi dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
Heynn. AB.
b
Blomenvenne B.
c
Hēmer AB.
d
W'mond' B.
e
r onduidelijk vanwege een correctie A.
f
Reynsburch B.
g
Heynr. B.
h
K'stand B.
i
Virctors B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Bloemenvenne