Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X104r_609_1 B NH_G_X086v_609_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 104r, nr. 608 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 86v, nr. 598 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Bavekijn Ghijsbrecht Ruysc wijff van Leyden.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 233.

Willem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen ludend dat Ghisebrechte Ruiscf van Leyderdorpeg van den twien ende dortich morghen lands ligghende in Leyderdorpeh, die hi van ons te leene houd, bi onsen goed dencken ghemaect heeft Bavekijn Henrixi dochter, zinen wivej, toet hore lijftochte sestiendalf morghen lands van der zuuytzide in, op ende uyt als zi gheleghen zien; in wilker lijftochte wi gheloven Bavekijn voernoemt te houden als wi sculdich zien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghegheven totel Valenchijn op sinte Matheus dach int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et per dominum Iohannemm de Polanenn; G. Alewinio.

a
Heynn. AB.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
Ghizebrecht B.
f
Ruysc B.
g
Leyderdorp B.
h
Leyderdorp B.
i
Heynrix B.
j
volgorde: bi onsen goeddenken Bavekijn sinen wive ghemaect heeft Heynrix dochter B.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
l
te B.
m
Io. AB.
n
Pola. B.
o
correcties in w en in ini B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht Ruisch van Leiderdorp en zijn echtgenote Bavekijn Hendriksdr.