Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X104r_611_1 B NH_G_X086v_611_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 104r, nr. 610 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 86v, nr. 600 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Jan vander Wateringea ende Jan vander Spaengenb.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 236.

Vgl. het in het register voorafgaande nr. NH 610, de in de onderstaande tekst genoemde oorkonde van graaf Willem III.

Willaemc van Heynnegouwend ..grave van Zeellande maken cond allen luden dat here Jan van der Weteringhe, ridder, ende Jan van der Spangef bi horen eede voir ons ghezuoren ende ghehouden hebben dat die dortich scillinghe Hollandsg tsjairs die inh ons lieves heren ende vaders brieve staen dair dese brief doir ghesteken es, dat zi die van onsen lieven here ende vader te liene houden in allen manieren alse die brief voirscreven hout.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des vridaghes voir Pijnsterei int jair ons Heren Mo CCCo sesse ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per domicellum et commune consilium; G. Alewinij.

a
Watering' B.
b
Spaengē B.
c
Willem B.
d
Heynn. AB.
e
Zeell. A; Zeeland B
f
Spangen, de e verbeterd uit een opgaande schacht B.
g
Holl. AB.
h
blijkbaar tussengeschreven A.
i
Pijnst'e A; Pijnster B.
j
G. A. A; ..G. Aleni.. B.
Oorkonder: Willem van Henegouwen, graaf van Zeeland
Destinataris: heer Jan van der Wateringe, ridder, en Jan van der Spangen