Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X025r_108_1 B UT_G_X020v_108_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 25r, nr. 106 (1327 okt. 10-1328 mei 16).
Opschrift:

Gisbrecht uuyten Goye.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 20v, nr. 107 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gijsbrechta uyten Goye.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 163.

Zie de kopnoot bij nr. UT 104.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi Ghisebrechtd uten Ghoyee, borchgrave van Utrechtf, verliet hebben ende verlienen ten rechten liene hem ende sinen nacomelinghe te houden van ons ende van onsen nacomelinghen acht ende twintich morghen lands diemen hiet den Camp, ende gheleghen sien int gherechte uten Ghoyeg, wilke achte ende twintich morghen lands voirscreven Ghisebrechth uten Ghoye voirs. te houden plach van den here van Cuyci ende wi ghecoft hebben met andre manscippe die die voirs.j here van Kuyc hadde in den Ghestichtek van Utrechtl. Hier over waren onse ghetrouwe die here van Voirne, die here van Vyanenm, Jan van Polanenn ende anders vele onser manne.

In orkonde etc. Ghegheven te Reyneno des vridaghes na sinte Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum de Voirne, Iohannemp de Pollanen et alios.

a
Gijsbr. B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; Heyn. B.
d
Ghysebrecht B.
e
Goye B.
f
Utr. B.
g
Ghoeye B.
h
Ghysebrecht B.
i
Kuyc B.
j
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
k
Ghestich B.
l
Utr. B.
m
Vianen B.
n
Pollanen B.
o
Ryenē B.
p
Io AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht uten Goye, burggraaf van Utrecht