Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X002v_016_1 WI_G_X003r_016_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 2v-3r, nr. 15 (1337 nov.-1340 mrt.), naar A.
Opschrift:

Die here van Valkenburcha ende van Monyou ende die vrouwe van Voirne etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 598.

Vgl. nr. WI 14.

Wi Diederic here van Monyou, van Valkenburch, van Voirne ende burchgrave van Zeellandb ende wi Machtild vrouwe van Monyou, van Valkenburch, van Voirne ende burchgravinne van Zeellandc maken cond allen luden dat wi gheloeft hebben bi goeder trouwen enen hoghen edelen manne, onsen lieven here heren Willaem grave van Heynnegouwend, van Hollande, van Zeellandf ende here van Vriesland, op alle dat goed dat wi van hem houden: also langhe alse joncvrou Jehane, heren Alebrechts dochter van Voirne, onse lieve nichte, mid ons wonen sal en gheen huwelic mit hoir doen en sullen noch ghedogheng dat si enich huwelic doe bi onser wete, het en si bi wille ons liefs heren sgraven voirs.; ende wair dat zake dat wire yeth of vernamen dat si bi hoir selven jof bi yemends toe doen heymelike of openbair enich huwelic doen wilde anders danne bi onsen here den ..grave voirs., dat souden wi met goeden trouwen verhoeden na alle onsen vermoeghen. Voirt wair dat zake dat also ghevielei dat si huwelic dede bi hoir selven, dat God verbieden moet, ende men ons des ane toghe dat bi onser wete jof bi wille ware, dat souden wi voeren ten heyleghen doen ende si twintich van onsen naesten vrienden nae ten heyleghen doen die onse here die ..grave dair toe name ende wi dair toe hebben mochten, dat wi raeds ende daets van dien huwelic onsculdich waren, ende dat bi onser wete niet ghesciet en ware noch bi onsen wille. Voirt gheloeven wi dat wi alsulc goed alse joncvrouwe Jehane voirs. toe behoirt ende si nu hevet jof dat hoir namaels verscinen sal, oic inj wes heren lande dat gheleghen es, dat wi hoir recht dair in vervolghen ende verwaren sullen tote hoeren oirbair met alle onsen vermoeghen.

Ende omme dat wi alle stucken voirscreven wittelike ende trouwelike behoeden ende verwaren sullen alse k voirscreven es also langhe alse joncvrouwe Jehane voirs. bi ons wesen sal, sonder arghenlist, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in Middelburchl des saterdaghes na sinte Remigius dach int jair ons Heren M° CCC° zeven ende dortich.

 

¶ Ista littera est in scrinio domini comitis in Haga.

a
Valkenb. B.
b
Zeell. B.
c
Zeell. B.
d
Heynn. B.
e
Holl. B.
f
Zeell. B.
g
o onduidelijk (verbeterd uit a?) B.
h
y gecorrigeerd B.
i
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
j
na de n een geradeerde s B.
k
hier langhe, doorgestreept B.
l
Middelb. B.
Oorkonder: Dirk heer van Montjoie, van Valkenburg, van Voorne en burggraaf van Zeeland en (zijn echtgenote) Machteld vrouwe van Montjoie, van Valkenburg, van Voorne en burggravin van Zeeland
Destinataris: graaf Willem IV