Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X012r_093_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 12r (13r), nr. 92 (ws. juli 1342-mrt. 1343), naar A.
Opschrift:

Simon Pieters z. uuyt Stavenisse.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 278.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien mit desen brieve Symon Pieters zone ende Willemb Pieters zone uut Stavenisse, ghebroederen, ende horen nacomelinghen in rechten liene te houden van ons ende van onsen nacomelinghen dat ons ane ghestorvenc is van Witte Pieters zone uut Stavenisse haren broeder, diet van ons in rechten liene plach te houden, dat gheleghen is in die prochye van Stavenisse ende groet is C ende XXIII ghemete luttel min jof meer.

In orconde etc. Ghegheven te Bincs des donresdaghes voir Pijnxstere int jair XLI°.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
v verbeterd uit de aanzet van e B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Simon Pietersz. uit Stavenisse en Willem Pietersz. uit Stavenisse, broers