Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X016r_111_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 16r (17r), nr. 110 (na nov. 1344), naar A.
Opschrift:

Meestera Lams z.

Het volgnummer CX in de marge herhaald door andere hand. – Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cont ende kenlijc allen luden dat wi alsulc lant alse meester Lam jeghens onsen lieven here endec vader, daer God die ziele of hebben moete, ghecoft hadde ende van him hilt alse die brief daer af hout die doirsteken is met desen, ende sint her Raese van d Cruninghen vercreech, dien wi daer of ghenoech ghedaen hebben ende weder an ons namen, ghegheven hebben ende gheven meester Janne meester Lams soen, onsen knape, omme menighen dienste die hi ons ghedaen heeft, van ons ende van e nacomelinghen te houden ten rechte liene.

In orconde etc. Ghegheven in Mitdelborch op den eerstenf dach in maerte int jaer XLII.

a
de s grotendeels verbleekt B.
b
Heynn. B.
c
onsen, met ende klein erboven geschreven B.
d
hier van herhaald B.
e
hier ontbreekt wel het woord onsen B.
f
ee'sten B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Jan, zoon van meester Lam, knaap van de graaf