Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X025r_180_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 25r (26r), nr. 168 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Dieric van Sueten.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 266.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat Dieric van Sueten met onser hand ghemaict heft joncvrou Ermmeghaerden, sinen wive, toit hore lijftochte dat huys dat Florijs van Renneghem was, ligghende int tambocht van Soeterwoudeb, met dortich morghen lands dien huse naist gheleghen, die Dieric voirs. van ons ten rechten liene hout ende Florijs waren voirscreven, in manieren dat dit huys ende dit land voirscreven comen sal na siere doet op sinen outsten sone die hi hebben sal bi joncvrou Ermmeghaerden voirscreven, diet houden soude ten rechten liene; ende en liet hi en ghienen soen bi joncvrou Ermmeghaerden voirscreven, soe soude sijt houden toit horen lijftochte. In wilker lijftochte wi gheloven joncvrou Ermmeghaerden voirnoemt te houden als wi sculdich sien tec doene na zeede ende na costume van onsen lande.

In oirconde etc. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes na sente Niclaes dach int jair XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
Soet'woude B.
c
ten met de laatste letter doorgestreept en geëxpungeerd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Dirk van Zwieten en zijn echtgenote jonkvrouw Ermegarde