Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X028v_216_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 28v (30v), nr. 203 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Oudewater tolvry.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 275.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi onsen goeden ende ghetrouwen luden van Oudewaterb him alsulke gratie ghedaen hebben ende doen dat wi willen dat si tollen vry vaeren voir bi allen onsen tollen; ende ombieden onsen rentemeyster van Zuuthollandc die nu is of namaels wesen sal dat hise vry late varen voir bi alle onse tollen also alst voirscreven es. Dit sal gheduren tot onsen wederzegghen.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe op den dortiensten dach van januarij int jair viertich.

[Dienstaantekening:]

Iussu domini comitis ad relationem domini Theodericid Moelnaire.

f ¶ S(igillavit) F. de Haemstedeg.

a
Heynn. B.
b
Oudewat' B.
c
Zuutholl. B.
d
Th'i B.
e
Moelnar B.
f
het volgende in de rechtermarge B.
g
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: goede lieden van Oudewater