Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X029r_217_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 29r (31r), nr. 204 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Heere Willem van Outshoirne.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 276.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi heren Willemb van Outshoirne, onsen meester ridder van onser herberghe, omme menighen dienst dien hi ons ghedaen heeft ende noch doen sal, ende veren Dirc Clayse sinen wijve, wilc hoir van him tween langher levet, ghegeheven hebben ende gheven in rechten liene van ons te houden alsulc land als ons ane verstorven is van Dirc Bairtoude ligghende int Haghe ambochtc, ende hi ende sine ouders van ons te liene houden plaghen.

In orconde etc. Ghegheven tDordrechtd des donresdaghes na sinte Gregorius dach int jair XLo.

[Dienstaantekening:]

e presentibus dominis de Arcle et Theodericif Moelnairg.

h ¶ S(igillavit) F. de Haemstedei.

a
Heynn. B.
b
Will. B.
c
Haghe amb. B.
d
tDordr. B.
e
boven de dienstaantekening de woorden Iussu domini comitis, uitgeveegd B.
f
Th'i B (lees Theoderico).
g
Moelnar B.
h
het volgende in de rechtermarge B.
i
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Willem van Oudshoorn, meesterridder van de grafelijke herberg, en zijn echtgenote vrouw Dirk Nicolaas