Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X034v_236_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 34v (35v), nr. 223 (1343 jan.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Dirc Dullairde Ghisebrechts sone.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben bi Gherardb Heysenc sone, onsen rentemeester van Noirthollandd, Dirc Dullairde Ghisebrechtse sone al dat land dat ons vry ane ghecomen is bi Gherardsf doet van Boschusen, elke morghen omme XIIII lb. Hollandsg, den scilt gherekent voir XIX grote, die hi ons betailt heeft bi ons rentemeesters hant voirscreven, diere ons goede rekeninghe of doen sal den lesten penning mitten eersten; van wilken lande wi Dirc voirghenoemd gheven enen vryen eyghendoem, ende loeven hem dat te waren als men een vry erve sculdich is te waren.

In orconde etc. Ghegheven des woensdaghes voir sinte Jans dach middezoemer int jair XLIIo.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
aldus B; lees Heynen.
d
Noirtholl. B.
e
Ghisebr. B.
f
Gher. B.
g
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Dirk Dullaard Gijsbrechtsz.