Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X035r_242_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 35r (36r), nr. 228 (na sep. 1345), naar A.
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 296.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben ende bevelen mit desen brieve Gherardb Heynen soen, onsen rentemeester van Noirthollandc ende van den lande van Woirden, te vercopen van onser weghen V½ morghen lants littel min of meer legghende in heren Jans ambocht van der Watringhe, die ons ane quamen van Wouter Dirc Willemsd f.f.; ende loven den ghenen die dit voirs. lant coept te waren ende dair in te houden alse recht es, ende belien ons betaelt den lesten penning mitten eersten, ende gheven die dit voirs. lant coept enen rechten eyghendom mit desen brieve beseghelt mit onsen zeghele.

Ghegheven in den Haghe tsaterdaghes na onser Vrouwene dach conceptio int jair XLIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum presentibus dominof de Egmondg et Theodericoh Brederodei.

j S(igillavit) Theodericusk de Mathenessel.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Noirtholl. B.
d
Will's B.
e
Wrouwen B.
f
dominum (do.m) B.
g
Egm. B.
h
Th. B.
i
Bred. B.
j
het volgende in de rechtermarge B.
k
Th. B.
l
Math. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de koper van het land dat Wouter zoon van Dirk Willemsz. had toebehoord