Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X037v_256_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 37v (38v), nr. 241 (1340 juli-1341 jan.), naar A.
Opschrift:

Aelwijn Gereta Aelwijns z.

Vgl. nr. NH 240, de in onderstaande tekst genoemde schenking door graaf Willem III, alsmede nr. WI 258.

Wi Willemb ..grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi alsulke ghifte als onse lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, ghegheven hevet Alewine Gherardd Alewijns soens soen, ons clerxc, alse van enen scroetambocht tote Dordrechte, vaste ende ghestade houden voir ons ende voir onsen nacomelinghen in allen manieren als ons lieves heren ende vaders brief hout die Alewijn voirnoemt dair of hevet.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchf des donres daghes na sinte Mauricius dach int jair ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, domino de Bellog monte presente. S(ignavit) Nycolaush Merrei.

a
Ger. B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
Gher. B.
e
Dordr. B.
f
Middelb. B.
g
o onduidelijk B.
h
Ny. B.
i
M're B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Alewijn, zoon van de grafelijke klerk Gerard Alewijnz.