Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X044r_290_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 44r (45r), nr. 275 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Claijs van Gelhehem.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 277.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZH 12.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want hair Harbarenb van Riede, onse bailiu van Zuuthollandc, ons ghezegheltd heeft dat Clays van Ghellichem met ons liefs heren ende vaders hand ghemaect hadde joncvrou Agniesen, sinen wive, tot hoere lijftochte sestien morghen lands ligghende tot Oesterwijce in die heerscepie van Erkel, dair si ons liefs heren ende vaders brieve of haddef, die lagheng onder haren Harbaren voirscreven ende bornden inden groten brant tDordrechth; ende want Clays voirs. ter Goeds ghenaden es ende Gillijs van Ghellichem, sijn vaeder, mombair van sinen kinderen, ons ghebeden hevet met sinen opene brieve dat wi joncvrou Agniesen voirscreven hore lijftochte an die sestien morghen lands verlien willen, soe hebben wi hoir die sestien morghen lands voirscreven verliet met desen brieve tot hoere lijftochte, ende ghelovense dair in te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende na costume van onsen lande, behouden yeghelic sijns rechts.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchi desj dinxendaghes na onser Vrouwen dach in maerte int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
H'baren B.
c
Zuutholl. B.
d
aldus B; te lezen als ghezeghet?
e
Oest'wijc B.
f
hade B.
g
hier en in de volgende vijf regels om een scheur in het perkament heen geschreven B.
h
tDordr. B.
i
Middelb. B.
j
e gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: jonkvrouw Agnes, echtgenote van Nicolaas van Gellicum