Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X044v_292_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 44v (45v), nr. 277 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 650.

Willema ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven met desen brieve Aerndekijn Hughen zoene also langhe als hi levet sinen cost in onsen tollen huys te Gheervliet ende een pair cledere ende ander stucke, gheliken anderen knapen die inc onse tollen huys voirs. dienen, alle jare te hebben; ende ombieden ende ghebieden onsen rentemeester van Zuuthollandd ende onsen tolnaren van Gheervliet die nu sijn of namaels wesen sullen dat si Aerndekijn doen in der maenieren als voirscreven es, sonder meerre ghebots van ons te hebben. Ende dair bi sal hie alsulkenf dienst trouweliken doen als anders knapen dair van den huys pleghen te doen, also verre als hem die tolnairs bevelen sullen.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburchg des donresdaghes na Paesdach int jair XLIo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
gecorrigeerd B.
d
Zuutholl. B.
e
gecorrigeerd B.
f
alsuken B.
g
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Arnekijn Hugenz., dienaar in het tolhuis van Geervliet