Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X045r_297_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 45r (46r), nr. 282 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Gherarde den boede.

Een streep door het begin van de tekst.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden. Want onse lieve here ende vaeder, dair God die ziele of hebben moet, ghegheven hadde met sinen opene brieveb Gherardec, den boede ende steenwaerder van Sinte Gheertruden berghed, also langhe als Gherarde voirs. dien dienst verwaerde een hoet rogghen tsyairs, dat hi hem bewijst hadde intenemen tote elken Kersavondef ane den ghenen die rentemeester wesen soude in Zuuthollandg; ende dair toe hebben wi Gherardeh voirs. noch ghegheven een hoet rogghen tsyaers. Ende ombieden onsen rentemeester van Zuuthollandi die nu is of namaels wesen sal dat hi Gherardj voirs. also langhe als hi dien dienst voirscreven verwaren sal alle jare uytreke ende betale twe hoet rogghen, dats te wetene een hoet rogghen tote elken sinte Jans misse te midde zomerk ende een hoet tote elken Kersavonde; ende dat onse rentemeester voirs. dair of neme van elken termijne elkes jairs l van quitantien, voir ons mede te rekenen.

In orconde etc. Ghegheven tot Sinte Gheertruiden berghem des eersten vrydaghes in maerte int jair XLo.

a
Heynn. B.
b
b gecorrigeerd B.
c
Gher'de B.
d
b'ghe B.
e
Gher. B.
f
24 december.
g
Zuutholl. B.
h
Gher'de B.
i
Zuutholl. B.
j
Gher. B.
k
24 juni.
l
hier ontbreekt wel iets als die brieven B.
m
b'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard, grafelijke bode en gevangenbewaarder te Geertruidenberg