Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X045v_298_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 45v (46v), nr. 283 (1343 febr.-1344 apr.), naar A.
Opschrift:

Fijen Gherijds dochter van Wijldrecht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 152.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Voor de eerdere oorkonde, genoemd in onderstaande tekst, zie nr. ZH 225.

Willema ..graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden. Want onse lieve here ende vader, dair God die ziele of hebben moet, gaf Fyen Gherijds dochter van Wijldrechtd, die int cloester is te Reynsburch, VII lb. Hollandse tsyairs te hueren live, enen ouden groten Tornoysf voir VIII d. gherekend, die hi huer bewijst hadde met sinen open brieve, die ons over ghelevert es ende ghescoert es, alle jare intenemen tote elken sinte Martijns misse inden winterg op VIII lb. Hollands tsyairs die Clays Gherardsh sone, huer broeder, ons jairlix sculdich is op XX hoeven moersi die die Spranghe heeten, die Clays voirs. van ons hout tot enen erf pachte, welke VII lb. Hollands tsyairs Jan die Droghe bi onsen wille ghecoftj heeft tieghens Fyen voirs., ende die wi hem verliet hebben ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghen te houden ten rechten liene; ende ombieden Clayse voirs. ende sinen erfnamen dat hi Janne den Droghen voirs. ende sinen nacomelinghen die zeven pond Hollands alle jare uyt reke ende betale van dien VIII lb. Hollands tsyairs die Clays voirs. ons sculdich is van dien erf pachte van dien XX hoeven moers voirs. die men heet die Spranghek, tote elken sinte Martijns misse inden winter. Ende waert dat Clays voirs. of sine erfnamen Janne voirs. jof sine nacomelinghen die VII lb. Hollands tsyairs niet en betaelden op den termijne voirs. ende hi dair of in ghebreke ware of sine nacomelinghe, soe ombieden wi onsen bailiu van Zuuthollandl die nu is of namaels wesen sal dat hise uytte pande op Clayse voirs. jof op dien ghenen die die XX hoeven moers die men hiet die Spranghe voirs. besitten sal tote Jans behoef voirs. of sire nacomelinghen, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben.

In orconde etc. Ghegheven tot Sintem Gheertruden berghen des woensdaghes voir onser Vrouwen dach ter lichtmisse int jair XLo.

a
Will. B.
b
grau B.
c
Heynn. B.
d
Wijldr. B.
e
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
Torn. B.
g
11 november.
h
Gher. B.
i
moerts B.
j
willeghe coft, deels op rasuur B.
k
r bovengeschreven B.
l
Zuutholl. B.
m
S. B.
n
b'ghe B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan de Droge