Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X047r_311_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 47r, nr. 297 (na sep. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Een streep door het begin van de tekst.

In 1337 viel het feest van Maria Magdalena (22 juli) op een dinsdag. In de datering van onderstaande oorkonde zal dan ook het voorzetsel 'voor' dan wel 'na' zijn weggevallen; de zondagen voorafgaand en volgend op het feest geven de bovenstaande twee data. Het itinerarium van graaf Willem IV geeft geen uitsluitsel: zowel op 18 als 27 juli is hij aanwijsbaar in Valenciennes.

Vgl. het volgende nr. WI 312.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve mester Clays Merrenc, onsen clerc, om menighen trouwen dienste die hi ons ende onsen vorders ghedaen heeft ende ons noch doen mach XXX lb. Hollandsd tsyairs, die wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare in tenemen ende tontfane an onsen rentemeester van Noirthollande die nu es of namaels wesen sal, tote tween terminen, dat es te weten diene helfte te Kersavondf ende die ander helfte te sinte Jans daghe middesomerg, dair of die eerste termijn wesen sal te Kersavond naistcomende. Ende ombieden onsen rentemeester voirs. die nu es of namaels wesen sal dat hi meester Claise voirs. of sinen ghewaerden bode, bringhere van desen brieve, die voirnoemde XXX lb. Hollandsh alle jare uutreke ende betale up die terminen voirscreven, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben; ende dat hi neme mester Clays voirs. brieve van quitantien van elken termine, alle jare voir ons mede te rekenen. Ende dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

In orconde etc. Ghegheven te Valenchin tsondaghes i Marien Magdalenen dach anno XXXVIIo.

a
nl. Nicolaas Merre, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 309 B.
b
Heynn. B.
c
M'ren B.
d
Holl. B.
e
Noirtholl. B.
f
24 december.
g
24 juni.
h
Holl. B.
i
hier ontbreekt wel voir dan wel na B (zie de kopnoot).
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: meester Nicolaas Merre, grafelijke klerk