Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X053r_341_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 53r, nr. 326 (1340 apr.-1341 apr.), naar A.
Opschrift:

Brederode.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: OHZ IV, p. 270-271, nr. 2058 (de gevidimeerde oorkonde, daar ad 1282 september 14).

In de editie in OHZ is de datumregel van het vidimus (1319 'des manendaghes na onser Vrouwen dach als sij gheboeren wort') abusievelijk opgevat als behorend bij de gevidimeerde oorkonde uit 1282, die in werkelijkheid is gedateerd op 1282 'des anderen daghes na sente Jans daghe midde somer'. Ook ontbreekt in de kop de plaats van uitvaardiging, Wijdenes.

Zie de aantekening bij nr. WI 335.

Wi Diederic, bi der ghenade Gods abt van Egmonde, maken cond allen luden dat wi int jair ons Heren alsa men screef dortien hondert ende XIX hebben ghesien eens hoghes prenchen lettere sgraven van Hollandb, bezeghelt met sinen zeghele, onghequestsc, ende al gheheel sprekende van wourde te wourde als hier na ghescreven staet.

Volgt de oorkonde d.d. 1282 juni 25 (zie de editie in OHZ).

Ghescrevend inden voirnoemden jare, des manendaghes na onser Vrouwen dach als sije gheboeren wort.

a
op rasuur B.
b
Holl. B.
c
aldus B.
d
sc op rasuur, wrs. verbeterd uit gh B.
e
sij verbeterd uit hi B.
Oorkonder: Dirk abt van Egmond
Destinataris: heer van Brederode