Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X056r_365_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 56r, nr. 349 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Minderbroeders tot Herlema.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 626.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb etc. onbieden ju heren Simoen van Benten, onsen hout voester van onsen Houte van Hairlem, jof soe wie dair namaels hout voester es, dat ghi van onsen weghen betailt jaerlix den minderbroeders, die daer terminarijs jaerlix es, tote elken Bamissec tien scellinghe Hollandsd toit sinen barninghe te helpe, voir enen boem die si plaghen te hebben te bornen uten Houte, ende dien wi hem weder seyt hebben; ende des neemt jaerlix van hen ene kennissee jeghens ons mede te rekenen, dair mede sullen wi u van also vele quiten in juwer eerster rekeninghe. Dit sal ghedueren toit onsen weder segghen.

Ghegheven in die Haghe des woens daghes na sinte Niclaeys dach int jaer XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominumf Symonemg de Benthemh et Iohannemi de Zassenemj.

k S(igillavit) F. de Haemstedel.

a
Herlē B.
b
Heynn. B.
c
1 oktober.
d
Holl. B.
e
nni gecorrigeerd uit mij B.
f
afkorting onduidelijk B.
g
Sy B.
h
Bēthē B.
i
Io. B.
j
Zassenē B.
k
het volgende in de rechtermarge B.
l
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: minderbroeders (te Haarlem)