Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X057r_376_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 57r, nr. 360 (1342 feb.-nov.), naar A.
Opschrift:

Lijftocht vrouwen Ysenbeel, heren Heinricsa wijf van Brederodeb.

De tekst is doorgestreept.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 652.

Voor de in onderstaande tekst genoemde huwelijkse voorwaarden, zoals neergelegd in de oorkonde van Jan van Henegouwen en Gerard van Voorne, zie nr. WI 343.

Willemc ..grave van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden. Want her Heynrice, here van Brederode, onser liever nichten veren Ysenbeel van Fonteynesse, sinen wive, gheloeft heeft te makene tot hoere lijftochte ende duarye dat huys ende die woninghe tot Brederode ende dair toe drie hondert pond tsyairs, also alse die brieve van den huwelike houden die onse lieve oem ende here Jan van Heynnegouwenf, here van Baymond, her Gherardg here van Voirne ende die ander dair op ghezeghelt hebben, soe hebben wi omme bede willen heren Heynricsh, here van Brederode voirs., veren Ysenbeel van Fonteynes, vrouwe van Brederode voirscreven, verliet ende verlien mit desen brieve dat huys ende die woninghe tot Brederode tot harei lijftochte ende duarye, ende gheloven dair in te houden na zede ende costume van onsen lande, sonder archlijst. Ende hier over waren onse lieve oem here Jan here van Baymond, here Gherardj here van Haverets, casteleyn van Berghen, here Jan van Berlemond, here van Floyen, ende hair Heynrick Aveting, here van Novile.

In orconde etc. Ghegheven te Bins op den Pijnster avond int jair XLIo.

a
Heinr. B.
b
Brederod. B.
c
Will. B.
d
Heynn. B.
e
Heynr. B.
f
Heynn. B.
g
Gher. B.
h
Heynr. B.
i
a onduidelijk B.
j
Gher. B.
k
Heynr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: vrouw Isabella van Fontaines, vrouwe van Brederode, echtgenote van heer Hendrik heer van Brederode