Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X065v_432_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 65v, nr. 417 (na 1351 feb.), naar onbekend voorbeeld.
Opschrift:

Idem.a

In de marge de letter a, die aangeeft dat deze tekst in het register hoort te komen vóór het voorafgaande nr. 416 (nr. WI 433), met daarvóór in de marge een b.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 435.

Dit en de twee volgende afschriften zijn naderhand in het register bijgeschreven; ook de volgnummers ervan zijn van latere hand dan de overige nummers in het register. Hoewel de optekeningen aan het einde van de afdeling Gelre staan, betreffen zij de Persijns van Waterland.

De inkt van deze optekening is sterk vervaagd, maar nog overal leesbaar.

Deze oorkonde was ook al afgeschreven in de registers Kennemerland van graaf Willem III; zie nr. KE 115. Aldaar staat tevens de editie van de tekst, waarin varianten uit nr. WI 432 zijn geannoteerd onder het sigle C.

a
nl. Jan Persijn, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 433.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Persijn en Jan Persijn, zijn oom, knapen