Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X074v_493_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 74v, nr. 474 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idema Mensen van Campen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 299.

De pachter 'Mense van Kampen' in deze oorkonde zal wel dezelfde zijn als de 'Mense van den Kamp' genoemd in het volgende nr. WI. 494.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Florensc van der Boechorst, onsen bailiu ende rentemeester van Aemsterlantd ende van Waterlante, hebben verpacht in enen erfpachte Mensen van Campen onse lant in Oesthollantf dat ghehieten es der Pijnlingher lant, legghende binnen desen merken: Volquijn Manne Bairthoud soens lant up die zuutside ende Ghisen Wilden lant up die noertside, die morghen bi der mate om V s. IIII d. Hollantsg, in alle diere manieren, in alle dien rechte ende vryheden dat wi onse lant van Oesthollanth ghemeenliken voirmaels uutghegheven hebben.

In orconde etc. Ghegheven des zondaghes na sinte Bartelmeusi dach anno XLVo.

a
nl. erfpacht, zoals genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 489 B.
b
Heynn. B.
c
Flor. B.
d
Aemst'lant B.
e
Wat'lant B.
f
Oesthol. B.
g
Hol. B.
h
Oesthol. B.
i
B'telmeus B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Mense van den Kamp