Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077r_498_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77r, nr. 479 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Tol vryhede van Yperena.

In de bovenmarge: ¶ Vriesland. – Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 595-596.

Willem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeellandd ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi den ghemeenen coipmannen van Ypre, die doir onse land med lakene pleghen te varen toit Oystvriesland waerd, sulke gratie ghedaen hebben dat si med hueren laken ende med anders hueren goede dat si uut Vlanderene brenghen hore rechte tollen sullen gheven tote Ghiervliet, ende daer mede doir onse land varen sonder ons eenige meer tollen te gheven, het en ware in jaer marcten ende des ..burchgraven tollen van Leyden; ende des ghelike sullen wif van allen goede dat si uut Oesterlandg bringhen tollen gheven ter Ghoude, sonder ons eenighe meer tollen te gheven anders dan vorscreven es. Ende dit zal gheduren van sinte Lambrechts dagheh naistcomende een jaer, ende niete langher; ende hierbinnen nemen wize in onze gheleydei in onsen lande also langhe alse die termijn duert, sonder archlist.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na onser Vrouwen dach nativitas int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

a
Yp'en B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Zeell. B.
e
Vland'en B.
f
aldus B; wel te lezen als si.
g
Oest'land B.
h
17 september.
i
onze gheleyde, de g tussengeschreven en leyde op rasuur B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: de lakenkooplieden van Ieper