Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X078r_508_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 78r, nr. 489 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 606, ad 1338 maart 16, met eronder de vermelding van nr. WI 501.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. WI 505-507. – Vgl. voorts nr. WI 501, een vergelijkbare oorkonde d.d. 1337 oktober 16.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieven ende ghetrouwen scepenen, Raed ende ghemeenre porte van Staverenc zulke gratie ghedaen hebben dat wi willen ende hem gheorloft hebben tot onsen wedersegghend, behouden alles rechts ende allen onser hantvesten die si van ons hebben ende van onsen vorders, dat zo wie eenen man doitslaet binnen der stede van Staveren vors. dat hire sijn lijf niet mede en verliest, noch die stede van Staveren niet en darof rumen, is dat hi zo ghegoet es dat hi die mesdaet jeghens e, jeghens die stede ende jeghens die maghe ghebeteren moghe na der hantvesten die si van onsen vorders ende van ons hebben.

In orkonde et cetera. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na sinte Gregorijs dach int jaer XXXVIIIo.

a
nl. de vrijheid van Staveren, zoals genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 507 B.
b
Heynn. B.
c
Stav'en, hierna steeds zo afgekort B.
d
hier en hierna om gaten in het perkament heen geschreven B.
e
hier ontbreekt ons B (vgl. nr. WI 501).
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: schepenen, Raad en de gemene poort van Staveren