Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X080r_517_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 80r, nr. 499 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Langedijc, vanden molen.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 292.

Willem ..grave etc. maken cond etc. dat Florens van Alkemade, in dien tyden onse rentemeester van Kenemerlanda ende van Vriesland, bi goedenken der goeder lude van onsen Rade te Hilleghem vercoft heeft den ghemeenen buren van den Langhen dijc med dien van der Dieken alle onse wintmolen, dat malen, den wint ende den grint ende alle nutscap van malen van den Langhendijc ende van der Dieke, eewelike te bliven ende vrilike te ghebruken sonder yemands wedersegghen, ende dair en zal niemand molen in setten dan si selve, omme IIC ende XXV lb. Hollandsb, dar si Heyne Roeden, onsen rentemeester van Kenemerlandc ende van Vrieslandd, of voldaen hebben tot onser behouf; ende gheloven hem ende hueren nacomelinghen vor ons ende vor onse nacomelinghe dese vorwarde vorscreven vast ende ghestade te houden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na Paesdach int jaer XLIIIIo.

a
Kenem'land B.
b
Holl. B.
c
Kenem'land B.
d
V'sland B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene buren van Langedijk en inwoners van de 'Dijken'