Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X080r_518_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 80r, nr. 501 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Schagenre ambocht, vanden molen.

In de marge een kruisje. – In de contemporaine nummering is het volgnummer 500 overgeslagen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 292.

Willem ..grave etc. maken cond etc. dat Florens van Alkemade, in dien tyden onse rentemeester van Kenemerlanda ende van Vrieslandb, bi goedenken der goeder lude van onsen Rade te Hilleghemc vercoft heeft den ghemeenen buren van Scaghenre ambocht d, eewelike te bliven ende vrylike te ghebruken sonder yemands wedersegghen, ende daer en zal niemand molen in setten dan si selve, omme IIC LXXV lb. Hollandse, daer si Heyne Roeden, onsen rentemeester van Kenemerlandf ende van Vrisland, of voldaen hebben tot onser behouf; ende gheloven hem ende hueren nacomelinghen vor ons ende vor onsen nacomelinghen dese vorworde vorscreven vast ende ghestade te houde.

In orkonde etc. Ghegheven in den Hagheg des donresdaghes na Paesdach int jaer vier ende viertich.

a
Kenem'land B.
b
V'sland B.
c
Hillegh. B.
d
hier ontbreekt wel de passage alle onse wintmolen, dat malen, den wint ende den grint ende alle nutscap van malen van Scaghenre ambocht B; vgl. nrs. WI 516, 517, 519, 520, 522.
e
Holl. B.
f
Kenem'l. B.
g
Hagh. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene buren van Schagerambacht