Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X002r_009_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 2r, nr. 9 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuyden.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi onsen gheesteliken vader onsen lieven ende ghetrouwen heren Jacob, bi der ghenaden Gods bisscop van Zudenc, vercoft ende te hande ghelaten hebben in rechten eyghen onse twie ende twintich morghen lands legghende int ambocht van Vloeten, die ons ane quamen van Willaems weghen van Theilinghe, omme twie hondert pond Turnoyse, daer hi ons bi heren Janne onsen cappelane vol ende al of betaelt hevet, in desen manieren: waer dat zake dat wi den bisscop voers. twie hondert lb. Tornoysd gaven, so soude dit voerseide land onse vri eyghen wesen; jof waerd dat wi Symon Willaems sone van Theilinghe gheorloefden dat hi die twie hondert pond Tornoyse ghave, so soude hem die bisscop voers. dit land ontrumen ende vrielike ghebruken laten.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na onser Vrouwen dach in septhemberf int jaer ons Heren M CCC ende XX.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemg, Symonh dei Bentemj, Gherardk Raporst et alios.

a
Will. B.
b
Heneg. B.
c
Zuden’ B.
d
Torn. B.
e
Torn. B.
f
sep thember met de letters sep the gecorrigeerd uit den ha B.
g
Zude. B.
h
Sy B.
i
d’B.
j
Bentē B.
k
Gh. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jacob, bisschop van Zuden