Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X002v_014_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 2v, nr. 14 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

De goede luyde van Woirden ende van Aemstell etc.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 96.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. allen onsen goeden luden van onsen lande van Woerden ende van Aemstel, saluyt ende onse goede jontste. Wi hebben verstaen dat vele parlements dickewilen valt in onsen lande voirscreven omme dat onsen baliu noch anders niemant van rechte enen vrede dair nemen mach; ende want ons dat te vreselijc denct wesen onsen lande ende onsen luden voirscreven, so gheven wi uyt voir enen rechte ende ghebieden ende willen dat onse baliu of sijn scout jof een ghezuoren scepen mit twien scepen of mit twien wittachtighen luden enen vrede nemen zo waer dats te doen es, ende zo wie vrede weder zeyde desen luden voirscreven also dicken als hien weder zeyde tote driewarven toe die verboirde telken tien pond. Dit zal gheduren toit onsen wederzegghe.

Ghegheven tote Dordrechtc op meyen dach int jaer ons Heren M CCC ende een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemd, Symone de Benthem et alios.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Dordr. B.
d
Zuden. B.
e
Sy B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van het land van Woerden en het land van Amstel