Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X003r_016_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 3r, nr. 16 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

IJdem de eodem.

In de marge een kruisje. – In de marge, door een andere hand: Land der graeflichede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 97.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. WO 15. Aldaar is sprake van 32 morgen land, in de onderstaande oorkonde van 22 morgen; een van beide zal een vergissing zijn.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena, van Holland etc. doen cond ende verstaen allen luden met kennessen der waerheyt dat wi onse land dat wi legghende hebben int kerspel te Woerden, alse twie ende twintich morghen gheleghen in Cortwerder ende zes morghen dair bi, voirt twie morghen gheleghen bi der kerken al dair die coster op woent, voirb zes morghen gheleghen in Kerfland ghewisselt hebben tyeghens gheesteliken luden onsen lieven vrienden commendure ende convent van sinte Katerinen huys tUtrecht om land dat si legghende hebben in Werder kerspel, dat si ons weder dair voir ghegheven hebben, alse twiendertich morghen dair die heren van sinte Pieters tUtrecht legghen op die oistzide ende Jan van der Vecht ende Enghebrecht op die westzide, voirt zes morghen die hieten die Smale weer, voirt achte morghen dair wi te voren vier morghen bi legghende hadden, voirt vier morghen gheleghen in Cortwerder. Ende want c desen wissel van desen voirseyden lande om ons oirbaer, want ons bet gheleghe es, ghedaen hebben bi onsen trouwen luden alse hair Gherijd van Raporst, ridder, Enghebrecht onse rentemeyster uten Haghe ende Jan van den Werve onsen baliu in den lande van Woerdend, die de waerde van beyden lande besien hebben ende onder vonden, alse bi Enghebrecht, Scout Haghen, Diederic die Langhe, Clays Vastraets zone, Jan Ludolfs zone, Clays Baerten zone, Hughen Aechten zone, Jacob sijn broeder, Pieter Ghisebrechts zone, Hughe Hughemans zone, Loef Ballen zone, Diederich Elsche, Clays sijn broeder ende bi anders vele goeder lude in Werder kerspel die dair over ende ane gheweset hebben, so hebben wi ghegheven ende gheven met desen tyeghenwoerdighen brieve enen vrien eyghendoem van den voirsproken lande den voirseyden commendure ende convent van sin Katerinen huys tUtrecht.

Ende want wi willen dat dese voirsproken wissel vast ende stade blive van ons ende van onse nachomelinghe ewelike desen voirseyden commedure ende convent ende haren nacomelinghen, soe hebbet wi desen open brief bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven den voirseyden commedure ende convent ter eweliker oirkonde int jaer ons Heren alsmen scrijft M CCC ende een ende twintich in sinte Jans dach Baptist die coemt te midde zomer.

a
Heynn. B.
b
lees voirt
c
hier is wel het woord wi weggelaten B.
d
de o verbeterd uit a B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob bisschop van Zuden, commandeur, en het gemene convent van Sint Catharina te Utrecht