Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006v_038_1 WO_G_X007r_038_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6v-7r, nr. 38 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Adhuc de eodem.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 121.

Zie ook de twee voorafgaande oorkonden nrs. WO 36 en 37 in het register.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden dat van den zeven hondert ponden Tornoisb die wi toe ghezet hebben Zueder van Montfoirde ende onser nichten sinen wive jairlix te hebben uten goede van Montfoirde in den besceyde ende ordinantie die wi gheseyt hebben van der bewisinghe tuschen Zueder van Montfoirde ende onser nichten voirs. ende Henricc den Roever haren sone ende anders haren kinderen, soe es wel onse wille dat onse nichte, Zueders wijf van Montfoirde voirscr., van den voirs. zeven hondert ponden jairlix voir uyt nemen twie hondert pond Tornoisd van den goede van Cabau in ofslaghe van den zeven hondert ponden, omme haren oirbair mede te doene, als hi hier voirmaels plach te hebben, ende van den anderen vijf hondert ponden zoe es onse wille dat Zueder van Montfoirde voirs. onser nichten sinen wive houde ende berechte alse zuverlike houde van haren coste als hair toe behoert ende hi sculdich es te doene; ende alle stucken sonder arghenlist, ende behouden onser brieven van den segghen ende ordinantie die wi van der sceydinghen tuschen hem luden bezeghelt hebben.

In orconde etc. Ghegheven in Middelburche des woensdaghes na sinte Lucas dach int jair van XXIIIo.

a
Will. B.
b
Tor. B.
c
Henr. B.
d
Tor. B.
e
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zweder van Montfoort en zijn echtgenote