Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X008r_053_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 8r, nr. 53 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Des graven cappellanen tot sinte Katrinena tUtrechtb.

In de marge, door een contemporaine hand: II capelrien te sinte Katrinenc tUtrecht.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 141.

Zie ook de volgende twee oorkonden nrs. WO 54 en 55 in het register.

Wi Willaemd ..grave etc. ombieden ju here Jan van Brandenburch, ridder, onsen rentemeister van onsen lande van Wourden jof soe wie dair namaels rentemeister wesen sal van onsen weghen, dat ghi onsen twien cappellanen die nu sien jof namaels wesen sullen van die twie capelrien die wi gheset hebben te verdienen tote sinte Katrinene tUtrecht voir bisscop Willaems ziele hore renten also als wise hem bewijst hebben ende van al sulken goede als wise hem bewijst hebben hem selven jairlix onghemoyet op boeren laet van den ghenen die dat goed ghepacht hebben jeghens ons jof onse lude, also dat wi van onsen capellanen en ghene croninghe dair of en horen. Ende van den ghelde soe nemet jairlix, of lats se den pachtenairs nemen, der capellane opene brieve van quitancien; ende met dien soe sullen wi ju jairlix laten rekenen in ju innemen ende quite scelden in ju uyt gheven elkes tsyaers in juwer eerster rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven tote sinte Gheerden berghe int jair ons Heren Mo CCCo vive ende twintich des woensdaghes voir sinte Jans dach midde somer.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemf, Symong de Bentemh et alios.

a
Kat’inen B.
b
tUtr. B.
c
Kat’inen B.
d
Will. B.
e
Kat’inen B.
f
Zuden. B.
g
Sy B.
h
Bentē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de kapelaans van de grafelijke kapellen in het Sint Catharinaconvent te Utrecht