Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X009r_060_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 9r, nr. 60 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Gillijs van Lochorst Hadaems zone. Dit lien vercocht hi den grave; hier na up LXIX.

Zie ook de in dit register voorafgaande oorkonde nr. WO 59, alsmede hierna oorkonde nr. WO 69.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema ..grave etc. maken cond allen luden. Want here Adaem van Lochorst, ridder, onse trouwe man, also oud ende also cranc es dat hi selve tot ons niet comen en mach ende hi ons met sinen opene brieve die die Doemdeken van Utrecht ende die proest van Vriesland mid hem bezeghelt hebben up ghedraghen hevet dat gherichte ende tiende ane dien Broidijc dat hi van ons helt, ligghende tuschen heren Arnouds lande van Yselsteyne, ridder, ane dover zide ende here Zueder van Abecoude, ridder, ane die neder zide tote Gillijs behoef van Lochorst sijns jongheren sone. Soe hebben wi ons wel beraden mid goeder voirsieninchede mid onsen luden ende mid onsen trouwen mannen, ende hebben Gillise van Lochorst voirs. dit gherichte ende tiende ane den Broydijc also alst gheleghen es voirscreven verlient van ons te leene te houden in alsen dien rechte dattet here Adaem sijn vader van ons te houdene plach.

In orconde deser lettere bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe op sinte Gregorijs dach int jair ons Heren Mo CCCo vive ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemb, Symonc de Bentemd et alios.

a
Will. B.
b
Zuden. B.
c
Sy. B.
d
Bentē B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis van Lokhorst