Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X012v_094_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 12v, nr. 95 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).

In de marge, door een andere hand: Simon vander Vlieder hoeve; door middel van twee strepen is die notitie verbonden met zowel de onderhavige als de volgende tekst.

Vgl. de volgende en de voorafgaande oorkonden nrs. WO 93 en 95 in het register.

Lieve here, ic Clays Vastraeds sone beghere dat ghi wilt weten dat ic bi uwen ghehiete ontfaen hebbe tot uwer behoef van Symon van der Vlederhove enen vryen eyghendom van ere viertel lands gheleghen in Snodelrewaerd, die beter es dan die ghene die hi te voren van u helt, dair over gheweest hebben u scoute van Oudewater ende u scepen aldair ende die bure uyt Snodelreward.

Ende omme dat dit wair es, soe hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghele. Ghegheven int jair ons Heren Mo CCCo drie ende dortich op onser Vrouwen dach nativitas.

Oorkonder: Klaas Vastraadsz.
Destinataris: graaf Willem III