Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X028v_057_1 ZE_G_X029r_057_2 C ZE_K_X031r_057_1 ZE_K_X031v_057_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 28v-29r, nr. 58 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Pieter Aellairde van Vlissingen.

In de ondermarge: Concordatus.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 31r-31v, nr. 57 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Aan het eind van de tekst: Con(cordatus).

Wanneer de correctie in de datering in B ongefundeerd mocht zijn, en dus dach gelezen moet worden in plaats van avond, is de oorkonde op 28 oktober te plaatsen.

Vgl. nr. ZE 69.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi vercoft hebben bi Vredericc onsen rentemeester van Zellandd Pieter Alaerde van Vlissinghen omtrend onser Vrouwen lichtmisse int jaer ons Heren Mo CCC ende neghentienee twie ghemete ende hondert roeden lands in Vlissinghe daer Alaerdf Pieters sone op wonet, elc ghemet om twaelf scellinghe grote, dat coemt acht ende twintich scellinghe grote; item in Soekijns hemg vier morghen ende een half vierendeel, tghemet twaelf scellinghe grote, dat coemt neghen ende viertichh scellinghei ende zes penninghe grote; item derdalf ghemete ende twintich roeden die Symon Oudekijn ghegheven hadde toet sinen live, tghemet twaelf scellinghe grote, dat coemtj dertich scellinghe neghen penninghe ende een hallinc grote; item in Wille Doedijnsk soens hofstede eenl ghemet vijftich roeden minm, tghemet vijf ende twintich scellinghe grote, dat coemt twintichn scellinghe o ende tien penningh groete; item in Stienputs moetp twie ghemete een halfq vierendel min, tghemet vijf ende twintich scellinghe grote, dat coemt zes ende viertich scellinghe tien penning ende een halling grote; item soe ghecoftr hi neghen ghemete lienss die Condebarenst waren, waer of vallen in Stienputs meet zeven vierendeelsu lands ende een half, die hi coftv elc ghemet om vijf ende twintich scellinghe grote, dat coemt zes ende viertich scellinghe tien penning ende een halling grote; ende aldus bliver van den neghenw ghemete liens zeven ghemete ende een half vierendeel die Pieter voirs.x cofte, elc ghemet om twaelf scellinghe grote, dat coemt vier pond zeven scellinghe ende drie halling y grote; item in die Pelkel een half ghemet om twaelf scellinghe ende zes penninghe grote; ende al dit coemt in summe zestien pond ende dertich penninghe grote, die hi vol ende al betaelt hevet, daer ons onse rentemeyster voerscreven goede rekeninghe of doen zal. Ende waer dat zake dat wi dit voerseyde land lossen wilden binnen twien jaren van der tijt dat hijt cofte ende voerscreven es, soe souden wijt moghen lossen omme die voernoemde summe van den ghelde voers.; ende lossendent wiz niet binnen twien jaren van der voerscreven tijd, soe sal Pieter voers. dit voirnoemde land houden ende besitten in vrien eyghendoem, sinen vrien wille mede te doene als met sinen anderen erve.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende twintich op sinte Symon ende Juden avonda'.

[Dienstaantekening:]

b' Per Vredericumc' receptorem.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
biVrederic, de letters bivre gecorrigeerd en de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje C.
d
Zell. B; Zeell. C.
e
2 februari 1320.
f
Alarde C.
g
hon C.
h
vritich (?) waarin de laatste letter onherkenbaar gecorrigeerd C.
i
s. C.
j
coom (?) C.
k
Willedoedijns BC.
l
ee onleesbaar vanwege een vlek B.
m
vóór de m een uitgeveegde en geëxpungeerde lange s B.
n
trontich C.
o
hier grote doorgestreept C.
p
of mogelijk meet B; Steemputs meet C.
q
haelf met de e geëxpungeerd C.
r
ghecofte C.
s
li uit h C.
t
Tondebarens C.
u
vierendeel C.
v
cofte C.
w
vóór de eerste letter een uitgekrabde g C.
x
door andere hand bovengeschreven B; ontbr. C.
y
hier een h en nog een volgende letter uitgeveegd C.
z
losseden wijt C.
a'
verbeterd (door de schrijfhand?) uit het doorgestreepte en geëxpungeerde dach B; dach C.
b'
hier C.
c'
Fredericum C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Allarde van Vlissingen