Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029r_058_1 C ZE_K_X031v_058_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29r, nr. 59 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Philipsa ende Florijs van b Borsselen.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 31v, nr. 58 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat Philips ende Florens sheren Racen kindere van Berselen voir hem, voird Doedijn ende Racen haren broeders vane onsen weghen versocht hebben ane Gheraerd Alewijnsf sone, die voirmaels onse rentemeyster was in Zeellandg, behoudenh elken anderen sijns rechtsi tachtich ghemete tienden legghende in Westkerke ende in Oistkerkej in Berselenk, die van haren vader verstorven waren, waer of si Gheraerdel voers. toet onserm behoefte hoir versoec betaelt hebben met ghereedenn ghelde als si sculdich waren te doene, ende daer si Gheraerds brief of hadden die si ons gheleverto hebben; ende zullen hier of jaerlix te pachte gheven acht ende dertich scellinghe ende enen penning Hollandsp, ende te houden ende te besitten in alre manieren als die brief houd die biq wilcore van ons ende van onsen mannen van Zeellandr daer of ghemaect ende bezeghelt es.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchs op Alreheylighen avond int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

t Per dominum comitem.

a
Ph's B.
b
hier fo doorgestreept B.
c
Heneg. BC.
d
hem voir boven de regel toegevoegd door een tweede hand C.
e
boven de regel toegevoegd door de tweede hand C.
f
Alewins C.
g
Zeell. B; Zeland C.
h
in de marge bijgeschreven door de tweede hand C.
i
recte (?) C.
j
Oestkerke C.
k
Berscelen met de c geëxpungeerd C.
l
Gher'de B.
m
vóór het woord een uitgeveegde h C.
n
gheraeden C.
o
door de tweede hand verbeterd uit een vrijwel onleesbaar doorgestreept woord (bezeverd?) C.
p
Holl. BC.
q
diebi met de woorden gescheiden door een verticaal streepje B.
r
Zeell. BC.
s
Middelb. C.
t
hier ¶ C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Filips, Floris, Doedijn en Raas, kinderen van heer Raas van Borsele