Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X038v_123_1 ZE_G_X039r_123_2 C ZE_K_X047v_123_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 38v-39r, nr. 124 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Boudijn vander Maelstede.

In de rechter marge: ¶ Van Boudijn van der Maelstede. – In de ondermarge de custode Voird so cofte Boudijn voirs.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 47v, nr. 120 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 101.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena, van Hollandb etc. maken cond allen luden dat Boudijn van der Maelstedec jeghens ons ghecoft hevet zes ende neghentich ghemete ende zes ende zestich roeden ambochts in Cloetinghed van ons in rechten leene te houden, elc ghemet omme twintich scellinghe Tornoise, wilc ambochtf voirs. an ons verstorven was van Heynricg Gillish shereni Dankertsj ff.k. Voirt so cofte Boudijn voirs. tyeghens ons vierdalf ghemete tienden int voirseyde ambocht van Cloetinghe, die des voirnoemdsl Heynrixm waren, elc ghemet omme vier ende twintich scellinghe groete. Ende dese voirghenoemde scout hevet hi onsen rentemeester van Zeeland toit onser behoef vol ende al betaild, die ons dair of goede rekeninghe doen zal. Van deser voirs. tiende zal ons Boudijn voirs. jaerlix enen pacht gheven van achte penninghe Hollandsn, ende houden ende besitten in alre manieren alse die brief hout die bi wilcore van ons ende van den mannen van Zeeland ghemaect ende bezeghelt es van den tienden.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Zeerixeeo desp dinxendaghes na sente Nyclaysq dach int jaer ons Heren Mo CCCo een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

¶ Per Fredericumr receptorem.s

a
Heynn. BC.
b
Holl. BC.
c
Maelsteden C.
d
Cloetinghen C.
e
Tor. B; Torn. C.
f
boven de regel toegevoegd C.
g
Henr., boven de regel toegevoegd C.
h
Gilliso C.
i
gh'en C.
j
Dank'ts B; Dankaerds C.
k
soens sone C.
l
voerghenoemds C.
m
Henrx C.
n
Holl. BC.
o
Zierixee C.
p
ontbr. C.
q
Niclais C.
r
Frederic. B.
s
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Boudewijn van de Maalstede