Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X049v_199_1 C ZE_K_X061r_199_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 49v, nr. 199 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Dabdisse van Reynsborch.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 61r, nr. 196 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 314.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb c etc. maken cond etc. dat voer onsd quamen Arnoud Moens soens kindere e ende Arnoud Symon Dints sone, ende kenden ende liedenf voer ons dat ter abdisen hof vang Rensburchh dat si hevet tote Oistcappeli op der abdissen vri staet, ende dat die abdisse voirs. hevet inden ambochte van Oistcappelj, also verre alst den voerghenoemden Arnoud Moens sons kinderen ende Arnoud Symon Dintsk sone toe behoirt, hondert ende tsestich ghemete vrijs lantl mit den hove voirs.

In orkonde m etc. Ghegheven in Middelburchn des vridaghes na Paeschdach int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, abbatem et alios.

a
Will. C.
b
Heynn. B; Heneg. C.
c
hier van Holl. C.
d
ontbr. C.
e
hier Moens soens kindere, doorgestreept B.
f
links boven dit woord een onduidelijk teken (mogelijk v', wat zou leiden tot de lezing verlieden) B; belieden C.
g
de passage dat voer ... hof van op rasuur C.
h
Renseburch C.
i
Oist cappel C.
j
Oist cappel C.
k
Dincs C.
l
volgorde: lant vrijs B.
m
hier desen brieve C.
n
Midd. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abdis van Rijnsburg