Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068r_242_1 B ZE_G_X054r_242_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68r, nr. 240 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54r, nr. 242 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die abt ende cloester ter Does.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 330.

Cf. nr. ZE 235.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend etc. maken cond allen luden dat ons e abt ende conventf van den cloester derg Does in Vlaendrenh ghetoeghet hebben dat si dat uythof ende al dat goed van Monsterhoec in Zuitbevelandi selve niet bedriven noch berechten en moghenj doen ter orbaren haers goedshuys ende haers cloesters. Daer omme so hebben wi hem gheorlovet ende orloven met dezen brieve dat si dat voers. uythof met alden lande ende goide datter toe behoert, so waer an dattetk gheleghen es, verpachten moeghen tote haren scoensten te haren orbare ende haers goids huis tote achte jaren toe na dier tijt dat deze pacht uytghaet dien si bi onzen orlove nu verpacht hebben, die uytghaen zal te Bamissel naist comende; ende daer bi zo sullen si daer setten op dien uythove enen van haren moneken die priester es, die daghelix misse doen sal als hi ghestaet es ende die husinghe verware.

In orkonde dezen m bezegheltn etc. Ghegheven te Middelburcho des saterdaghes na sente Lucas dach inden jare vanp XXIIIo.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
hier die B.
f
tconvent B.
g
ter B.
h
Vlaend'en B.
i
Zuutbevel. B.
j
o onduidelijk, gecorrigeerd uit a A.
k
datt' A.
l
1 oktober.
m
hier zal het woord brieve zijn weggelaten A.
n
dezen bezeghelt ontbr. B.
o
Midd. A; Middelb. B.
p
ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: abt en convent van Ter Doest