Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X098r_458_1 B ZE_G_X077r_458_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 98r, nr. 469 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 77r, nr. 445 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem Bethen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Vgl. nr. ZE 472. – Voor de term 'vrienden' in dit verband zie de aantekening bij nr. ZE 81.

Wi Willema grave van Heynegouwenb, van Hollantc, van Zeelant ende here van Vrieselantd maken kont allen ludene. Want Willemf Betteng sone ligghende heeft in onsen ambochte te Zuutkerkeh, dat ons ane quam van Reyngher Symoens sone sinen oem, tusken acht ende dertich ende viertich ghemete erven, zoe hebben wi Willem vorseyt om beden wille Jans shere Arnouds sone zijns zweers ghegheven tusken acht ende dertich ende viertich ghemete ambochts daer dat lant in leghet, te houdene van ons in rechte leene, in manieren dat hi noch die ghene daert met eenen rechte up comet na ziere doet ghene veste in dien ambochte maken zullen, noch ghene vriende daer in ontfaen en zullen anders dan daer nu in wonen, ten ware jof hi zijn huus ende zijn land voerseyt verhuerde jof zine bode die hii daer in zetten zoude in sine bescermte waren; zonder archlist.

In orkonden desen brieve beseghelt met onsen zeghelej. Ghegheven tote Zerixeek des dinxendaechs na Beloken Paeschen int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintich.

a
Willaem B.
b
Heyn. A.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Heynegouwen ... Vrieselant B.
e
etc. i.p.v. allen luden B.
f
Will. B.
g
Bethen B.
h
Zuytkerke B.
i
na de i een geradeerde letter, mogelijk een e A.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
k
Zierixee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Bettenz.