Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X110r_515_1 B ZE_G_X088v_515_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 110r, nr. 524 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 88v, nr. 501 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Middelburcha.

Het volgnummer 500 is overgeslagen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 464. – Unger, Bronnen geschiedenis Middelburg I, p. 498, nr. 576.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. Want die gifte van der kercke van Westmonsterd in Middelburche ons es ende ons toe behoirt, zoe hebben wi voir ons ende voir onse nacomelinghe onser ghemeenref poirte van Middelburchg gheoerlofth dat wi ende onse nacomelinghe nemmermeer gheesteliken noch gheordendeni man setten enj sullen noch gheven onsek kerke van Westmonster in Middelburch voirs.; ende soe wanneer dat dese voirseyde kerke verscinet ende open ward ende onse poirte ende onse goede lude van Middelburch ons bidden voir enen goiden reckeliken man, ende ons denket dat die kercke ende onse consienciel bewart sie ende oic onsen goiden luden van onser poirte van Middelburch oirbairlic sie, zoe willen wi gerne hore bede horen ende hem die kercke om Goids willen ende om hore bede willen gheven, sonder alrehande archlist.

In orkonde desen brieve bezegheld med onsen zeghelm. Ghegheven tote Kaynoit in Heynnegouwenn op sinte Pieters dach ingaende oichsteo int jaer ons Heren M° CCC° XXVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum Willelmump de Duvenvoirde.

a
Middelb. B.
b
Will. A.
c
Heynn. AB.
d
Westmonst. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
e
Mid de lb. A.
f
ghe bovengeschreven B.
g
Middelb. AB; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
h
de eerste o verbeterd uit een opgaande schacht A.
i
enden gecorrigeerd A; gheoirdende B.
j
ontbr. B.
k
op rasuur A.
l
conscientie B.
m
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
n
Heym. (een stok te weinig in nn) A; Heynneg. B.
o
c verbeterd uit een staart B.
p
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: goede lieden van de gemene poort van Middelburg