Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X112r_527_1 B ZE_G_X090r_527_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 112r, nr. 535 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 90r, nr. 513 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Veren Gheylen heren Henric Splinters weduwe.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 175.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. b ombieden u Jan Wissen sone onsen rentemeyster Beoistersceltc in Zeellandd jof soe wie namails daer onse rentemeyster e es dat ghi veren Gheylen, heren Henricf Splinters wedewe, van onsen weghen jaerlix ghevet alsoe langhe als zi levet toit sente Martijnsg misse in den winterh twintich scellinghe groter Tornoysei; ende daer bij zuldi in nemen ende op borenk een pond grote sjaers toit onser behoef die her Henricl Splinter, hoir man, hoir toit horen livetochte ghemaict hevet op den csinsm van den Niewen lande van Sente Martijns diken, ende zi sculdich es voren op te boren.

Ghegheven tot Zierixeeo des manendaghes na Invocavit int jaer ons Herenp XXVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, q Iohannemr Wissen f.s receptorem et Willaemt Jans sone.

a
Will. A.
b
hier maken kond etc., doorgestreept A.
c
Beoist'scelt AB.
d
Zeell. A; Zeeland B.
e
hier wesen, doorgestreept A.
f
Henr. A; Heynr. B.
g
M'tijns AB.
h
11 november.
i
Tor. A; Torn. B.
j
jeghen B.
k
ende op boren boven de regel toegevoegd B.
l
Henr. A; Heynr. B.
m
cins B.
n
S'te M'tijns dike A; Sinte M'tijns dijc B.
o
Zier. AB.
p
anno i.p.v. int jaer ons Heren B.
q
hier et B.
r
Io A; Jan B.
s
sone B.
t
Will. A; Willem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Geile, weduwe van heer Hendrik Splinter